Slovensky | English | Deutsche | Russian | Italy | Spanish | Française

Komponenty Mistral

Pneumatický výsevný systém:

Je určený na presné dávkovanie a preumatickú dopravu hustosiatych obilnín (pšenica, jačmeň, raž, ovos), strukovín, olejnín (hrach, fazuľa, vika, repka) a trávovín s rozmermi zrna od 1 mm do 10 mm, do výsevov pneumatických sejačiek rôznych konštrukcií.

Airsystem

Centrálne dávkovanie je srdcom celého systému. Umožňuje maximálne presné dávkovanie výsevu. Osivo je objemovo presne dávkované odmerným telesom (2).

Celý dávkovací priestor je utesnený gumovou manžetou (2a) a nylonovou kefkou (2b). Dávkovanie je odvodené od ubehnutej dráhy, jeho presnosť nie je ovplyvňovaná rôznorodou sypkosťou osiva, pozdĺžnym alebo priečnym sklonom poľa alebo otrasmi. Tvarovanie odmerného kolesa vylučuje vznik nepresností a chýb spôsobených preklzom.

Centrálnou klapkou je možno zásobník ľahko a rýchlo vyprázdniť. Aj jemné osivo bude úplne vysiate. Zostane iba malé množstvo, maximálne do pol kila. S cieľom zamedziť nepresnostiam v dávkovaní najmä pri mikrovýseve, sú komôrky dávkovača pri siatí priebežne čistené.


Spoločnosť Agrofinal sa zaoberá aj predajom jednotlivých komponentov vzduchového systému iným výrobcom poľnohospodárskej techniky.

Dávkovač

Komponenty Dávkovač špeciál na podsev 125kgA4 Tech. nákres
Komponenty Dávkovač Veľký špeciál na 530 kgA2 Tech. nákres
Komponenty Dávkovač ŠtandardK003A1 Katalóg Tech. nákres Foto 2
Komponenty Dávkovač nerezK004 Katalóg
Komponenty Dávkovač DAV - 2 nerez na hnojivoK005 Katalóg Foto 2
Komponenty Dávkovač DAV - 3 nerez
Komponenty Dávkovač DAV 530 – klasický výsev Foto 2
Komponenty Dávkovač DAV 530 - mikrovýsev Foto 2

Ventilátory

Komponenty Ventilátor VEN 260K010A18 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Ventilátor VEN 320K011A18 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Ventilátor VEN 260 s ložiskovou doskouK013 Katalóg Tech. nákres Foto 2
Komponenty Ventilátor VEN 320 s ložiskovou doskouK012 Katalóg Tech. nákres Foto 2

Difúzor

Komponenty DifúzorK020/20 B2 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Difúzor – lievik D135K023/30 D1 Katalóg
Komponenty InjektorK020/21 A17 Katalóg Tech. nákres

Hadice

Komponenty Hadica D100K020/31 B3 Katalóg
Komponenty Hadica D130K022/12 C4 Katalóg
Komponenty Redukcia hadice D100K020/32 A7 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Objímka plastováK020/47 A6 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Objímka kovováK020/10 A19 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Upínací materiálA15

Kolená

Komponenty Koleno 3m fí 55K021/33 C3 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Koleno 6m fí 55K020/33 B1 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Koleno 6m fí 60K023/33 D4 Katalóg Tech. nákres Foto 2
Komponenty Koleno plechové fí 130K022/22 C2 Katalóg Tech. nákres
Komponenty DvojkolenoK021/44 A3 Katalóg

Komíny

Komponenty Komín D135K023/15 D3 Katalóg
Komponenty Komín D135K023/14 D2 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Komín D106K020/15 B4 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Komín D135K022/26 C1 Katalóg Tech. nákres

Rozdeľovače

Komponenty Rozdeľovač s 4 až 7 vývodmi fí 55 nerez - plast Foto 2
Komponenty Rozdeľovač s 4 až 17 vývodmi fí 32 nerez – plast Foto 2
Komponenty Rozdeľovač 48 otv. kov-pvcK066/1 A11 Katalóg
Komponenty Kryt rozdeľovača 48 - 24 - kovK066/12 A12 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Rozdeľovač 24 otv. pvcK060/1 A9 Katalóg
Komponenty Kryt 24/12K020/36 A5 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Rozdeľovač 40 otv. - pvcK064/1 A8 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Rozdeľovač 32 otv. pvcK061/1 A10 Katalóg Tech. nákres
Komponenty Rozdeľovač s 24 až 64 vývodmi fí 32 nerez - plast
Komponenty Rozdeľovač s 24 až 64 vývodmi fí 32 nerez - plast
Komponenty Mechanická ručná klapkaK024/10 A13 Katalóg

Horizontálny injekčný uzol

Komponenty Horizontálny injekčný uzol, 2 varianty D100 a D135 A16 Foto 2
Komponenty Horizontálny injekčný uzol HIU - 4G (plne nahrádza varianty D100 a D135 ) Foto 2
 
AGROFINAL, spol. s.r.o., Mierová 24, 920 01 Hlohovec, Slovak Republic
Tel.: +421-33-7302 559
Email.: mistral@agrofinal.sk